Víme PROČ a JAK v léčbě pohybového ústrojí, víme jak Vám prospět ! 

FYZIKÁLNÍ TERAPIE   uplatňuje fyzikální léčebné postupy a metody na živý organismus. Fyzikální terapie využívá různé druhy energií za účelem prevence a léčení organických a funkčních onemocnění pohybového ústrojí - více viz Rehabilitace Plzeň s.r.o., www.rehabilitace-plzen.cz

Fyzikální terapie:

Proč fyzikální terapie?

Moderní člověk může mít omezené dráždění termoreceptorů v kůži např. následkem teplého oblékání, klimatizace či topení, nebo ztrátu aferentace z dráždění plosek nohou jako následek  vyloučení chůze bez obuvi, či její nadbytek , kdy je zaplaven množství optických, akustických a chemických vzruchů, které často přesahují jeho adaptační schopnosti.Tím dochází kromě oslabení imunity i k mnoha nervovým a kosterně - svalovým onemocněním.

Fyzikální terapie  pak využívá nejrůznější druhy zevní  energie na lidský organismus.Jejím účelem je prevence a léčení organických a funkčních onemocnění.

Z přirozených energií fyzikální terapie využívá helioterapii- léčbu sluncem, hydroterapii,  t.j. vodoléčbu, léčba teplem, chladem. Kombinace   tepla a  chladné vody  - např. sauny.  Z umělých energií využívá elektroléčbu, ultrazvuk, laser, magnetoterapii, či dokonce mechanoterapii - dráždění receptorů v kůži mechanicky.

Obecným rysem všech druhů fyzikální terapie je ovlivnění periferního nervového systému a tím i pohybového ústrojí a zvýšení odolnosti člověka vůči civilizačním nemocem.

 

Kde?

Rehabilitace Plzeň s.r.o, telefon: 377523277,

www.rehabilitace-plzen.cz, Sokolovská 77, 32300 Plzeň.

 

Jak?

Bude se Vám věnovat lékařka a 6 vysokoškolsky vzdělaných fyzioterapeutů.

 

Za kolik?

Ze zdravotní indikace hrazeno ze zdravotního pojištění.

 

 


 

 


Kontakt

Rehabilitace Plzeň s.r.o.
Sokolovská 77, Plzeň
377523277